De 5 elementen als wetenschappelijke onderbouwing

Een sleutel in de klassiek wetenschappelijke onderbouwing van Ayurveda zijn de vijf elementen: ether/ruimte, lucht, vuur, water en aarde.

Deze elementen zie je in alle culturen terugkomen; ze spelen overal en altijd een rol. In modern wetenschappelijke termen zijn deze sleutelprincipes te vertalen als: nucleaire energie (ether/ruimte), elektrische energie (lucht), stralingsenergie (vuur), chemische energie (water) en mechanische energie (aarde). Ayurveda heeft zich uitermate verfijnd en gespecialiseerd in het op een praktische wijze toepassen van deze sleutelprincipes – waarmee iedereen voortdurend te maken heeft – in het dagelijkse leven, met name wat betreft dieet, geneesmiddelen en remedies, en leefstijl.

De vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether (liefde, geest) zijn vanuit de oude Grieken en onze oude natuurreligies de 5 krachten/ elementen, waaruit de natuur is opgebouwd. Ze werken individueel en werken ook nauw met elkaar samen en zijn onderling verbonden. Ze zijn fysiek aanwezig en hebben ook een symbolische betekenis.

AARDE: Symbolisch staat dit element voor materie en levensbehoeften (Kleding, huis, geld, werk etc.)

Aarde

WATER: Staat voor emoties, die mogen stromen en het gevoelsmatig verwerken van indrukken. Loslaten, stromen, drijven.

water

VUUR: Symbolisch staat vuur voor transformatie. Het bewustzijn dat je keuzes kunt maken. Je hoeft je niet alleen te laten leiden door gevoelens (aangestuurd vanuit het water en aarde element) of door beslissingen van anderen. Het is het element van de wilskracht, creativiteit en kracht. En ook van vreugde en optimisme.

vuur

LUCHT: Ademhaling, luchtigheid, zuurstof, zuchten, wind. Symbolisch staat het element lucht voor het bewustzijn van de lichtheid en voor communicatie. Gesproken taal, de stem, je hart luchten, je uiten. Het element van expressie, passie, woorden, gedachten en vrijheid. (Vogels = vrijheid, vliegen door de lucht).

ETHER: Heeft een trilling, net als licht en geluid. Elektromagnetische golven. Ether staat symbool voor het spirituele bewustzijn. We komen voort uit één bron, zijn allemaal met elkaar verbonden en keren weer terug naar de bron met onze dood.